Uppdatering: gården och nya lägenheten

Lägenheten är nu (nästan) helt färdig. Återstår en lösning för ventilation, där det har varit strul. Vi räknar med att arbete med att sälja kommer igång i slutet av augusti / början av september.

Gården kommer att renoveras under augusti månad. Enligt kontrakt ska det vara slutbesiktigat och klart senast den 15 september. Den nya huv som byggts innehåller ventilation från källardelen hos vår hyresgäst Twang.

Tyvärr har glasrutor i dörren till den nya lägenheten krossats. Orsak okänd. Den som sett eller hört något bör höra av sig till styrelsen eller TEKAB. Tack.

//Styrelsen

26 juli 2017

Medlemsinformation juni 2017

Årsmöte – ny etta m.m.

Vårt årsmöte ägde rum den 15 maj. Deltagande var 13 av totalt 32 lägenheter. Protokollet kommer inom kort att finnas att läsa här.

Ändringar av stadgar togs för ett första beslut. Det andra, avgörande beslutet planeras till vårt ordinarie årsmöte 2018. Det är enbart ändringar av rent formell karaktär.

Nya suppleanter i styrelsen är Sara Olsson (lgh 404) och Tommy Helander (lgh 405). I övrigt är det samma namn som förra året.

Årsmötet beslutade ge styrelsen bemyndigande att ange andelstal för den blivande nya lägenheten.

Ett fel påpekades i den tryckta årsredovisningen. Sista mening på sidan 15 om lån har kommit med av misstag och ska strykas.

Årsmötet fick information och möjlighet ställa frågor om pågående bygge av ny lägenhet. Arbete är inne på ett intensivt slutvarv just nu. Planen är att det ska vara färdigt före midsommar. Här finns naturligtvis en osäkerhet. Det är uppgrävt på gården, orsak är dragning av ventilationsrör. Rörgraven kommer att läggas igen inom den närmaste tiden. Slutligt iordningställande sker i samband med renovering av gården (se nedan).

Frågan om renovering av gården var också uppe. Här handlar det delvis om anpassning till ny lägenhet. Intresse för åtgärder även utöver detta uttalades. Styrelsen har sedan dess fattat beslut om en omfattande renovering. Det kommer att bli nytt ytlager i sten, ny grönyta samt plats för bord, stolar och cyklar. Bilder och ritningar visades. Dessa kommer att ställas ut i porten. Arbete påbörjas senare i sommar och ska vara klart i augusti.

Frågan om fiber var uppe i år igen. Intresset bland deltagarna var blandat. Ingen av de leverantörer som hittills har varit aktuella har kunnat visa förslag till lösningar som verkat tillräckligt bra för föreningen och enskilda medlemmar. Alla medlemmar är välkomna att anmäla eventuellt intresse och komma med idéer på lösningar.

Stockholm i juni 2017
Styrelsen

Medlemsinformation april 2017 – stadgeändringar

Ändringar i våra stadgar kommer upp vid vårt årsmöte den 15 maj. Ändringarna är enbart formaliteter. Vi gör det på rekommendation av branschorganet Bostadsrätterna för att anpassa våra stadgar till lagändringar. Två stämmobeslut krävs för att ändringarna ska träda i kraft, nu i maj 2017 kommer förslaget upp för ett första beslut. Det andra, avgörande beslutet planeras till vårt ordinarie årsmöte 2018.

Ändringarna finns att läsa nedan samt via den här länken.

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Medlemsinformation april 2017

Årsstämma 15 maj
Missa inte måndag kväll den 15 maj för föreningens ordinarie årsmöte. Kallelse kommer senare. Vi ska försöka få till att deltagarna får besöka arbetsplatsen för den nya ettan (se nedan).

Ny etta mot gården
Nu är det klart att det blir företaget Allbygg som kommer att bygga den nya lägenheten. Det blir en totalentreprenad där de ansvarar för allt, även när det är andra entreprenörer eller leverantörer involverade. Byggstart blir nu genast efter påsk.

Det kommer att bli mycket ’byggtrafik’ in och ut genom vår entré, det får vi ha överseende med. Allbygg kommer att sätta upp skydd i porten för att undvika skador.

Målet är att lägenheten ska vara färdig till sommaren. Kontakter för försäljning ’på ritning’ börjar redan nu.

Gården
Projektering och upphandling för renovering pågår fortfarande. Meningen är att arbete med detta ska ske nu till våren och synkat med bygge av ny lägenhet.

Stockholm i april 2017

Styrelsen

Medlemsinformation finns också att läsa som pdf här.

Medlemsinformation mars 2017

Årsstämma 15 maj
Boka måndag kväll den 15 maj för föreningens ordinarie årsmöte. Kallelse kommer senare. Förutom de vanliga formella frågorna med bokslut, ansvarsfrihet och val till styrelse kommer vi att uppdatera information om projektet ’ny etta mot gården’ (se mer nedan).  Dessutom blir det förslag till beslut om några stadgeändringar. Dessa beror på ändringar i lagstiftning som vi måste anpassa oss till. 

Ny etta mot gården
Bygglov blev klart just före jul. Sedan dess har fokus varit på att få in offerter på alla olika delar i byggprocessen. Styrelsen har också tagit in bedömningar från ett antal olika mäklare om vad en försäljning skulle kunna ge. Skillnaden mellan vår byggkostnad och pris vi kommer att kunna sälja för blir avgörande för hur stor extra amortering som kommer att kunna göras på föreningens lån. Förhoppningen är nu att byggare ska kunna utses de närmaste veckorna och att byggjobb sedan ska komma igång snarast. Lägenheten ska i så fall kunna bli färdig till sommaren.
Fortsätt läsa