Aktuell information juni 2021

> Årsmöte
Föreningens årsmöte var den 5 maj och även i år hölls det uppkopplat. Nästan hälften av alla medlemmar deltog. Vår årsredovisning finns på http://www.bondetorpetsoder.com. Till styrelsen var det flera omval. Nya som suppleanter är Susanna Johnsen (502) och Frida Sölvell (201). Johan Kalderén, som har flyttat, och Moa Eklund är inte längre med. Inom kort kommer även Protokoll från mötet att finnas på hemsidan med alla namn.> Sopsortering
En fråga under mötet gällde nya krav från staden om obligatorisk sopsortering. Att behålla nuvarande nedkast för vanliga sopor och att vi börjar lägga matsopor i nya kärl på gården framstår som bästa lösning. Styrelsen presenterade hur detta kommer att kunna göras. Det blev möjlighet till frågor och synpunkter. Från ett möte senare i maj finns nu beslut av styrelsen att det blir denna lösning som vi går vidare med. Förberedelser pågår och målet är att vi ska kunna komma igång med sopsortering i god tid före tidsfristen, som är årsskifte 2022/2023. Ny information om detta följer allt eftersom detta går framåt.> Gården
På gården ser det nu mycket bättre ut. Detta är efter cykelrensning (det blev 6 cyklar som kunde tas bort), en bra ommöblering av cykelställ och lite städning. Tack Stefano, Jana och Moa för er insats med detta. Vi hoppas att gården kan hålla sig så här. Ett tips för cyklar som används mycket sällan är att helst placera dem i det egna förrådet i källaren. En del av vår växtlighet på gården skulle behöva trimmas. Frivilliga för detta är välkomna höra av sig.> Automatiska dörrstängare
Det har fungerat mycket bra med våra nya automatiska dörrstängare för glasdörren från porten ut mot källare och gård. Styrelsen ser nu på möjlighet att göra liknande för porten ut mot gatan. Det ska naturligtvis fungera att vid behov ställa upp dörrarna. Det kräver att vi varje gång slår av strömmen till automatiken och sedan kommer ihåg att koppla tillbaka den igen. Annars riskerar vi att mekanismen skadas. Närmare anvisningar om hur det fungerar kommer snart.


> Lägenhetsförsäljning
Lgh 304 (Sernfalk) såld. Pris blev 3 900 000 kr. Köpare och ny medlem är Berit Paulsson. Tillträde blir den 1 september i år.

Aktuell information dec 2020

> Nya medlemmar
Nu under hösten 2020 finns flera nya medlemmar att hälsa välkomna:

  • Linnea Ryrstam, 4 tr
  • Mathilda Hammarström, nb mot gård
  • Martin Karp, 4 tr
  • Hampus Karlsson och Susanna Johnsen, 5 tr

> Dörrar till källare och gård
Dörren ner till källare går nu att ställa upp. Avsikten är att underlätta för oss när vi har större eller tunga saker att bära upp eller ner. Glöm inte att sedan stänga den när du är klar. Också den glasade dörren vid sidan om hissen ska alltid vara stängd när den inte används.


> Cykelrensning
Våra cyklar på gården blir bara fler och fler. Det blir trångt och rörigt. Styrelsen planerar därför en rensning till våren. Då kommer cyklar att tas bort som på ett eller annat sätt är övergivna. Vet du med dig att du har en cykel som inte längre används ta gärna bort den själv. Eller märk den för bortforsling. Vill du ha cykeln kvar, men använder den mycket sällan, ställ gärna in i ditt källarförråd om möjligt. Det är bra om platserna på gården är lätt tillgängliga för dem som regelbundet använder sina cyklar.

Kallelse till föreningsstämma

Torsdag den 11 juni 2020
kl 19:00

Möte sker med hjälp av Zoom och leds från Katarina Bangata 25. Se mail som gått ut till alla medlemmar för information om hur du kopplar upp dig till Zoom-mötet. Om du saknar detta mail, hör av dig till styrelsen så hjälper vi till.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
förslag: Johan Lind
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
förslag: Moa Eklund
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprop
(närvarande är de som deltar på Zoom + ev. fullmakter)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019
9. Revisorsberättelse
Sören Widlund går igenom
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2019
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Beslut om ram för arvoden till styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår
förslag: ett prisbasbelopp att fördela = samma som tidigare år
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (ett år på samtliga)
Förslag: Omval som ordinarie Johan Lind (205), Johan Backman (601), Tommy Helander (405). Nyval som ordinarie Johan Kalderén (502). Nyval som suppleanter Moa Eklund (501), Stefano Jaconelli (504) och Gustav Schiring (602).
15. Val av revisor
Förslag: Omval Sören Widlund
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Stockholm den 10 maj 2020

Anvisning för uppkopplat Årsmöte

För att delta i årsmöte digitalt, uppkopplat med röst och video, behöver vi ha laddat ner:

Konto: https://zoom.us/signup

Klient: https://zoom.us/download#client_4meeting

Frågor och synpunkter om detta är välkomna.

Hyresrabatter till lokalerna – i Coronatid

Med den ekonomiska kris som nu råder har styrelsen beviljat vissa avdrag på hyran för våra hyresgäster i lokalerna. För hyran i april fick alla hyresgästerna rabatt med 25%. För maj har Twang, Egoista och Samrat (indiska restaurangen i grannfastigheten som hyr en lagerlokal av oss) beviljats hyran nedsatt med 50%. Ramverkstan fick 25% avdrag. För juni har Twang och Egoista beviljats 50%, Samrat och Ramverkstan 25%.

Joachim på Ramverkstan svarade så här när han fick vårt senaste besked.

Tack Johan. Det betyder att alla i bostadsföreningen under hela 2020 har 25% rabatt på Ramverkstan. Är såååååå tacksam😍

Vi har önskat visa vår vilja att gå igenom krisen tillsammans med våra hyresgäster. Det är också viktigt för oss som förening att lokalhyresgästerna överlever den här jobbiga perioden. Konkurser och tomma lokaler vill vi verkligen undvika, då de skulle slå hårt mot föreningens ekonomi. De hyresrabatter vi lämnar underlättas av att regeringen genom en åtgärd i ett av sina krispaket möjliggör att vi får ersättning med hälften av det vi har beviljat som rabatt.

Kallelse till föreningsstämma

Uppdaterat: Årsmötet har ägt rum och protokoll finns att hitta i separat inlägg.

Måndag 13 maj 2019
kl 19.00

Lokal: Twang, Katarina Bangata 25

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprop
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2018.
9. Revisorsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2018
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Beslut om ram för arvoden till styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (ett år på samtliga)
Förslag: Omval som ordinarie Johan Lind (205), Daniel Rothman (101), Johan Backman (601) och Tommy Helander (405). Omval som suppleanter Johan Kalderén (502), Nanna Mannerfelt (301) och Stefan Lindbohm (1001)
15. Val av revisor
Förslag: Omval Sören Widlund
16. Övriga frågor
– information om arbete med värme
17. Stämmans avslutande

Stockholm den 24 april 2019

Styrelsen
Brf Bondetorpet Söder

I samband med mötet är alla medlemmar välkomna till mingel.
Föreningen bjuder på dryck och tilltugg från kl 18.30 och även efter mötet.
Välkomna

Årsmöte, värmen & påminnelse om mal i källaren

Årsmöte
Måndagen den 13 maj kl. 19 blir det, som vi tidigare meddelat, föreningens årsmöte. Kallelse kommer inom kort. Hör gärna av dig redan nu till styrelsen om du har förslag eller frågor att ta upp vid mötet.

Årsredovisning finns här och kommer även i tryckt form i brevlådorna i början av maj.

I år är det 20 år sedan vår förening bildades. Det vill vi markera med att det blir mingel i samband med årsmötet, som äger rum i källaren på Twang. Både före (från ca kl. 18.30) och efter mötet bjuder vi på valfri dryck med tilltugg. Välkomna!

Värmen
Efter de problem med värmen som vi hade i vintras har styrelsen beslutat om en större injustering av hela systemet. En del i detta är byte av ett antal stamventiler. Dessa sitter under tak i våra källarutrymmen. Arbetet kommer att ske nu i maj månad efter att värmesäsongen är slut. Några källarförråd kommer att bli berörda. I de fallen behövs medverkan och samarbete från berörda medlemmar. Alla radiatorventiler kommer också att bytas, alltså på alla element. Därför kommer alla bli berörda av besök från Energisparkonsult. Detaljer om tider kommer med avisering senare. Förhoppningen är naturligtvis att vi genom detta framåt ska slippa problem liknande de vi har haft.

Mal i källaren
Vi påminner. Det är viktigt att vi alla agerarSe instruktion från Anticimex vad som behöver göras.

Mal i källaren

Vi har upptäckt klädmal i källaren.

Styrelsen har satt upp ett flertal fällor, som kollas regelbundet. De byts ut vid behov. Vi har varit i kontakt med Anticimex. De kommer inte ut för att åtgärda mal. Deras besked i stället är råd till oss alla att agera. Det gäller i var och ens egna förråd.

Ska vi komma tillrätta med detta är det nu viktigt att alla agerar.

Instruktion från Anticimex vad som kan / bör göras framgår bifogat: Mal i förråd.

Ommålning av fönster mot gatan

Alla fönster som vetter mot gatan kommer nu att målas om. De kommer dessutom att renoveras i mån av behov. Det här gäller alltså sidan direkt ut mot gatan och även den fasad, där balkongerna finns. I det här projektet ingår inga av fönstren mot gården. Lägenheter med nr x01 och x06 berörs alltså inte alls.

Frågan var uppe vid årsmötet. Det visar sig verkligen behövas. På sina håll är det inte bara färgen som är dålig. Skador börjar synas också i fönsterkarmar och -bågar. Det är viktigt att säkra att skadorna inte blir värre.

Styrelsen har anlitat Gusten Persson måleri för uppdraget. De kommer att utföra jobbet nu under hösten och kommer då att behöva tillgång till samtliga lägenheter. Arbetet går till så att fönstren gradvis tas ut helt. Arbetet sker sedan i målerifirmans verkstad. Under tiden kommer våra fönster att skyddas av ’paraplyer’.  Gusten Persson kommer att svara för detaljerad information om tider, nycklar och allt annat att tänka på för att det här ska fungera.

Visst, det här kanske kan bli lite stökigt och jobbigt. Självfallet hoppas styrelsen nu ändå på allas förståelse och medverkan för att detta jobb för husets bästa ska fungera på bästa sätt.