Kallelse till föreningsstämma

Uppdaterat: Årsmötet har ägt rum och protokoll finns att hitta i separat inlägg.

Måndag 13 maj 2019
kl 19.00

Lokal: Twang, Katarina Bangata 25

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprop
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2018.
9. Revisorsberättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2018
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Beslut om ram för arvoden till styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (ett år på samtliga)
Förslag: Omval som ordinarie Johan Lind (205), Daniel Rothman (101), Johan Backman (601) och Tommy Helander (405). Omval som suppleanter Johan Kalderén (502), Nanna Mannerfelt (301) och Stefan Lindbohm (1001)
15. Val av revisor
Förslag: Omval Sören Widlund
16. Övriga frågor
– information om arbete med värme
17. Stämmans avslutande

Stockholm den 24 april 2019

Styrelsen
Brf Bondetorpet Söder

I samband med mötet är alla medlemmar välkomna till mingel.
Föreningen bjuder på dryck och tilltugg från kl 18.30 och även efter mötet.
Välkomna

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s