Föreningen

Bilden är en skiss hur vårt hus skulle se ut om alla balkongerna mot gatan om alla hade lika vindskydd och belysning. Trädet på grannfastighetens gård finns dessvärre inte längre.

Byggnaden

Bostadsrättsföreningen Bondetorpet Söder bildades år 1999 .Huset på Katarina Bangata 25 byggdes år 1930-31. Arkitekter var A Perslow (plan) & K Nordenskiöld (fasad). Byggherre var A Perslow. Fastigheten är gulmärkt, 3:dje gradens beteckning – ”Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och /eller av visst kulturhistoriskt värde.”

Här är exempel på andra uppdrag signerade av Knut Nordenskiöld:

  • Odd Fellow-huset Västra Trädgårdsgatan 11 A
  • Schartaus handelsinstitut, Stigbergsgatan 26-28, 1914-15
  • Karlaplan 7, 1925-26
  • Borgarskolan, Birger Jarlsgatan 70-76, 1930-32
  • Välkänd entré i Egyptisk stil, Birger Jarlsgatan 44, 1928 
  • Pompejanskt influerat trapphus i 20-tals stil, Frejgatan 45
  • (Bilder på de båda senare finns att se i boken ”Innanför Portarna, Stockholms trapphus 1880-1940” av Olof Antell mfl)

Tomten hade ursprungligen adress Sandbergs Tvärgränd. Bilder finns att se på microfiche nr 3817 och 4241 på Stadsmuseet. Omgivningarna var då betydligt mer kuperade. Katarina Bangata skapades ca 1929. Från början var avsikten att dra en järnväg vidare från Södra Station till Hammarbyhamnen. Därav både sträckningen och namnet på gatan. En tid var det dubbelriktad trafik, inklusive busslinje med plantering i mitten. 

Skandia stod under många år som ägare och hyresvärd. De boende fick 1998 besked att Skandia ville sälja. År 1999 gjordes det avtal enligt vilket vår då relativt nybildade bostadsrättsförening köpte fastigheten. Sammanlagt finns 33 lägenheter. Vi är också hyresvärd för 6 kommersiella lokaler. Mycket har hänt sedan föreningen tog över ägandet och skötseln. Vi har under åren genomfört mycket omfattande renovering och underhåll. Samtliga elstigare är nya, fönstren och balkongerna mot gatan är renoverade, ett omfattande stambyte och byte av hissmotor är andra exempel. Byggande av två nya vindslägenheter var en genomgripande utveckling av fastigheten. En ny bostadslägenhet är dessutom senare byggd i del av en tidigare affärslokal på nedre botten mot gården Samtidigt blev gården i sin tur totalt renoverad. Mest synligt bland allt som gjorts är renovering av trapphus och fasad.