Kallelse till föreningsstämma

Torsdag den 11 juni 2020
kl 19:00

Möte sker med hjälp av Zoom och leds från Katarina Bangata 25. Se mail som gått ut till alla medlemmar för information om hur du kopplar upp dig till Zoom-mötet. Om du saknar detta mail, hör av dig till styrelsen så hjälper vi till.

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
förslag: Johan Lind
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
förslag: Moa Eklund
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Upprop
(närvarande är de som deltar på Zoom + ev. fullmakter)
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning för 2019
9. Revisorsberättelse
Sören Widlund går igenom
10. Fastställande av resultat- och balansräkning 2019
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet
13. Beslut om ram för arvoden till styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår
förslag: ett prisbasbelopp att fördela = samma som tidigare år
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter (ett år på samtliga)
Förslag: Omval som ordinarie Johan Lind (205), Johan Backman (601), Tommy Helander (405). Nyval som ordinarie Johan Kalderén (502). Nyval som suppleanter Moa Eklund (501), Stefano Jaconelli (504) och Gustav Schiring (602).
15. Val av revisor
Förslag: Omval Sören Widlund
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Stockholm den 10 maj 2020

Anvisning för uppkopplat Årsmöte

För att delta i årsmöte digitalt, uppkopplat med röst och video, behöver vi ha laddat ner:

Konto: https://zoom.us/signup

Klient: https://zoom.us/download#client_4meeting

Frågor och synpunkter om detta är välkomna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s