Medlemsinformation

Välkommen till vår förening. Vi hoppas alla ska trivas och få ett bra boende i vårt hus. Här är lite saker som är bra att känna till. De kompletterar stadgarna, som vi alla självfallet måste känna till och följa.


> Fastighetsskötsel

Vi anlitar TEKAB för löpande fastighetsskötsel, inkl trappstädning. En gång per vecka kommer de hit och ser över att allt är som det ska. Kontakta i första hand någon i styrelsen om något inträffar i fastigheten som kräver åtgärd. Går det inte att nå någon i styrelsen så kan du kontakta TEKAB direkt.

Tekab Hemsida
Tel: 08 640 05 64
Jour: 08 83 84 85


> Styrelsen

Styrelsen består av medlemmar / grannar som väljs av årsmötet och som engagerar sig för föreningen och fastigheten. Meningen med de beslut som styrelsen fattar är att ta tillvara vårt gemensamma bästa på kort och lång sikt. Vi äger nämligen inte våra lägenheter, utan bara rätten att bo och att vara delägare i hela fastigheten.


> Underhåll

Alla medlemmar ansvarar själva för underhåll och reparationer inne i egen lägenhet. Detta gäller exempelvis insida av fönster, men inte det vattenburna systemet för värme. Föreningen svarar för det senare och åtar sig allt nödvändigt yttre underhåll. Och allt som gäller gemensamma utrymmen.


> Årsmöte

Varje år, runt april/maj, är det årsmöte. Det är viktigt att så många som möjligt av föreningens medlemmar verkligen är med. Där förmedlas viktig information. Inte minst gäller detta föreningens ekonomi och våra avgifter. Årsmötet väljer styrelse. Mötet är också ett utmärkt tillfälle att träffa grannarna i huset.


> Tvättstuga

Tvättstugan bokas med låscylindern som hör till lägenheten. Om en bokad tid inte börjat utnyttjas inom första 30 minuterna kan någon annan använda den. Självfallet ska tvättstugan lämnas i samma skick som du själv vill finna den nästa gång du kommer.


> Grovsopor

Grovsopor får ställas i soprummet i källaren, utrymmet fram till gallret. Inget får stå fritt i källaren utanför. Ett tips för miljön och föreningens ekonomi: på Östgötagatan, ett kvarter söder ut, finns Röda Korsets loppmarknad – lämna gärna saker dit eller till liknande ställen.

Följande får inte lämnas i grovsoprummet: Sådant som kan läggas i vanlig återvinningsstation (närmaste finns bara ett kvarter bort på Bjurholmsgatan) – t.ex. kartonger, plast och glasförpackningar / tomglas. Det innebär stora merkostnader för föreningen när saker som inte får ingå ändå hamnar bland våra grovsopor.


> Uthyrning

Att hyra ut sin lägenhet kan vara aktuellt i några fall. Exempel är studier eller tillfälligt arbete på annan ort. All uthyrning kräver uttryckligt tillstånd av styrelsen på förhand och en uthyrningsavgift ska betalas månadsvis till föreningen. Detta gäller även uthyrning kort tid, typ AirBnB. Notera att den som bryter mot denna regel riskerar sitt fortsatta medlemskap i vår förening.


> Större ändringar – styrelsens medgivande

Medlem har rätt att utföra renovering / ändring i sin lägenhet. Styrelsens tillstånd krävs för:
1. Alla större ändringar i lägenheten, som exempelvis att ta ner eller flytta en vägg eller del av vägg.
2. Alla ändringar som syns utåt gatan, till exempel belysning, markis eller vindskydd.
3. Alla ingrepp i husets ledningar för vatten och avlopp.

Ansökan sker till styrelsen på styrelsen@bondetorpetsoder.com 
Den bör innehålla beskrivning av planerat arbete, gärna med förklarande ritning eller skiss. För större projekt ska gärna intyg från fackexpertis finnas med i ansökan. Inget arbete får påbörjas förrän styrelsen har meddelat sitt tillstånd.

Det är ett krav enligt våra stadgar att allt arbete ska utförs yrkesmässigt. Gällande byggnormer ska vara uppfyllda. Styrelsen kan i vissa fall ha förbehåll om besiktning med som ett villkor för tillstånd.


> Tidningsinsamling

Varje tisdag morgon hämtas tidningar utanför porten, dock inte tisdagar som inträffar på helg eller helgdagsafton. Ta tillbaka dina tidningar om de står kvar när övriga har hämtats.


> Brandvarnare

Fungerande brandvarnare är obligatorisk i alla lägenheter. Kolla att det finns hos dig. Och att batterierna fungerar.


> Trapphus

I trapphuset får ingenting ställas. Detta gäller cyklar, barnvagnar, men också sådant som dörrmattor och skor.


> Cyklar

Gården får gärna användas för att parkera cyklar. Notera att detta bara gäller cyklar som någorlunda regelbundet används. Vi kan inte ha ett allmänt upplag på vår gård.


> Gården

En trädgårdsmöbel med grill finns för våra boende.


> Kabel-TV, fiber och anslutning till internet

Föreningen har avtal med Comhem. Basutbud för TV ingår här till alla. Den som vill ha fler TV-kanaler och som vill använda Comhem för anslutning till Internet avtalar detta direkt med leverantören.

Fiber finns draget till varje lägenhet. Föreningen har avtal med företaget IP-Only, som utan kostnad för föreningen är de som dragit fram fiber till samtliga lägenheter och lokaler. Den som vill ansluta sig till fibern väljer själv operatör. Under ett antal år framåt är vi dock bundna av att detta sker via IP-Only. 


> Kontaktlista

Det är bra att vi inom huset kan nå varandra om behov uppstår. Se därför gärna till att styrelsen har aktuella telefonnummer och mailadresser.


> Källare

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Ingenting får stå i gångarna utanför.


> Vid flytt

> Glöm inte att ta med dina saker ur källarförrådet. 
> Glöm inte kvar cyklar på gården.
> Även vid flytt gäller reglerna för grovsoprummet.


> Rökning

Ingen rökning får ske i trapphuset eller källaren, inkl tvättstuga. I den egna lägenheten, på balkonger, terrass och på gården får rökning ske bara om det inte stör någon annan boende.


> Övrig hänsyn

Tänk på att det är lyhört genom våra bjälklag och dörrar ut till trapphuset. Hur vi går, spelar musik, umgås och stänger hissen eller andra dörrar spelar stor roll för den kvalitet vi alla vill ha i vårt boende. Ev. bullrande arbete i lägenheterna får bara ske på tider då så få som möjligt riskerar bli störda. Ta gärna kontakt med berörda grannar.


Hittar du inte det du söker?