Medlemsinformation december 2015

 2015-6                                                                   Till alla medlemmar

Nya stadgar
Extra föreningsstämma ägde rum den 10 december. Protokoll kommer inom kort att läggas upp på hemsidan: www.bondetorpetsoder.com

Mötet beslutade godkänna nya stadgar med exakt samma lydelse som när de antogs första gången den 5 maj i år. Texten finns på hemsidan. Detta var det andra beslut som krävs för en giltig stadgeändring. Nu återstår att få de nya stadgarna registrerade innan de kan börja gälla för föreningen. Nytt meddelande kommer så snart detta är klart.

Möjlig ny bostad mot gården
Den extra stämman beslutade också följande:
Stämman beslutar att ge styrelsen klartecken att gå vidare med att utreda och förbereda projekt om ny lägenhet /-er . Om egna och externa beräkningar bekräftar möjligheten till stora extra amorteringar på föreningens lån får styrelsen gå vidare och genomföra projektet.
Fortsätt läsa