Medlemsinformation december 2015

 2015-6                                                                   Till alla medlemmar

Nya stadgar
Extra föreningsstämma ägde rum den 10 december. Protokoll kommer inom kort att läggas upp på hemsidan: www.bondetorpetsoder.com

Mötet beslutade godkänna nya stadgar med exakt samma lydelse som när de antogs första gången den 5 maj i år. Texten finns på hemsidan. Detta var det andra beslut som krävs för en giltig stadgeändring. Nu återstår att få de nya stadgarna registrerade innan de kan börja gälla för föreningen. Nytt meddelande kommer så snart detta är klart.

Möjlig ny bostad mot gården
Den extra stämman beslutade också följande:
Stämman beslutar att ge styrelsen klartecken att gå vidare med att utreda och förbereda projekt om ny lägenhet /-er . Om egna och externa beräkningar bekräftar möjligheten till stora extra amorteringar på föreningens lån får styrelsen gå vidare och genomföra projektet.
Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Styrelsen kallar härmed till föreningsstämma den 5 maj klockan 19.00 på café Twang. Hela kallelsen inklusive dagordning finns att läsa här och delas även ut i alla medlemmars brevlådor. Årsredovisningen för 2014, som kommer att presenterar på mötet, finns att läsa här

Vad: Föreningsstämma

När: Tisdag 5 maj 2015, kl 19.00

Var : Twang, Katarina Bangata 25

Kaffe, vatten och kanelbullar från Lisas serveras. Allt hos Twang här i huset.

// Styrelsen