Medlemsinformation december 2015

 2015-6                                                                   Till alla medlemmar

Nya stadgar
Extra föreningsstämma ägde rum den 10 december. Protokoll kommer inom kort att läggas upp på hemsidan: www.bondetorpetsoder.com

Mötet beslutade godkänna nya stadgar med exakt samma lydelse som när de antogs första gången den 5 maj i år. Texten finns på hemsidan. Detta var det andra beslut som krävs för en giltig stadgeändring. Nu återstår att få de nya stadgarna registrerade innan de kan börja gälla för föreningen. Nytt meddelande kommer så snart detta är klart.

Möjlig ny bostad mot gården
Den extra stämman beslutade också följande:
Stämman beslutar att ge styrelsen klartecken att gå vidare med att utreda och förbereda projekt om ny lägenhet /-er . Om egna och externa beräkningar bekräftar möjligheten till stora extra amorteringar på föreningens lån får styrelsen gå vidare och genomföra projektet.

Före beslut om att gå vidare eller inte med att dela affärslokalen som fotografen har idag och att bygga en ny bostad kommer styrelsen att göra mycket ytterligare beräkningar, delvis med hjälp av pålitlig extern rådgivning. Viktigt till att börja med är att klara ut vad som gäller med föreningens hyreskontrakt med fotografen. Olika frågor om kraven för bygglov behöver lösas.

De första beräkningarna visar stor spridning. En kalkyl över kostnaderna landar på drygt 700 tkr. En annan är nästan dubbelt så hög. Att sedan sälja en nybyggd lägenhet bör kunna ge någonstans mellan 3 och 4 mkr. Att kunna amortera omkring 2 mkr på föreningens lån borde då bli möjligt. Betydande amortering, som i bästa fall kan bli större än 2 mkr, är huvudmål med hela det här projektet

I PDF-filen här kan man se en ritning som visar hur affärslokalen kan delas av. Den skuggade delen är den möjliga nya bostaden. Det vita fältet längst upp till höger i bild med en svart punkt är gården. Längst ner är gatan. Ytan i den möjliga nya bostaden är beräknad till ca 42 m2. En utmaning blir att skapa ett entré- och fönsterparti mot gården som ger tillräckligt ljus in i lägenheten. Detta kommer också att vara ett krav för bygglov.

Utredning och analys kommer troligen att pågå under stor del av våren. Ett byggprojekt av en ny bostad – om det blir aktuellt – kommer sedan att börja tidigast någon gång efter sommaren.
Styrelsen kommer löpande att informera om utvecklingen. Ordinarie årsstämma våren 2016 blir ett bra tillfälle till uppdatering och frågor.

Gården
För att kunna skapa en ny lägenhet kommer en rejäl renovering av gården att behövas. Frågor då kommer att handla om ytbeläggning, belysning samt bästa placering av sittplatsen och cyklarna. Styrelsen kommer i början av nästa år att se närmare på de här frågorna.

God Jul
Vi önskar alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År.
Tyvärr blev det ingen gran i porten i år. Det beror på bestämmelserna om brandskydd. Trapphuset som utrymningsväg får nämligen inte blockeras. Vi får nöja oss med de fina kransarna.

Stockholm den 14 december 2015

Styrelsen

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s